הגדלת מס' היח"ד בחלקה 16 במבנה דו-משפחתי . סה"כ מ-5 יח"ד ל-6 יח"ד בשטח

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מס' היח"ד בחלקה 16 במבנה דו-משפחתי . סה"כ מ-5 יח"ד ל-6 יח"ד בשטח
מספר: הצ/ 5/ 1/ 171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מס' היח"ד בחלקה 16 במבנה דו-משפחתי .
סה"כ מ-5 יח"ד ל-6 יח"ד בשטח התכנית.
ב. קביעת שטחי מגרשים זכויות בניה והוראות בניה
לבתי מגורים דו- משפחתיים בחלקה 16.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 171תוכנית הצ/ מק/ 5/ 1/ 171שינוי
תוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2682. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות29/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2647. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2001
קבלת תכנית20/06/2001