הגדלת מס' יח"ד , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מס' יח"ד , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מס' יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק10016
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. עמוד: 1952. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701524/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600630/06/2006