הגדלת מס' יח"ד מ- 2 ל- 4 יח"ד, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מס' יח"ד מ- 2 ל- 4 יח"ד, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מס' יח"ד בחלקה מ- 2 ל- 4 יח"ד , לפי סעיף 62א(א)8 לחוק

עיקרי הוראות התכנית:-
הגדלת מס' יח"ד המוצעים בחלקה מ- 2 ל- 4 יח"ד.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי על ידי נספח בינוי מחייב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12049חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006