הגדלת מס' יח"ד סה"כ 15 יח"ד שינוי חזית מסחרית + מגורים למסחר ומשרדים.

תוכנית אל/ 195/ 4/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מס' יח"ד סה"כ 15 יח"ד שינוי חזית מסחרית + מגורים למסחר ומשרדים.
מספר: אל/ 195/ 4/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מספר יחידות הדיור סה"כ תוספת 15 יח"ד.
ב. שינוי חזית מסחרית + מגורים ל- 2 קומות מסחר
ו- 2 קומות משרדים.
ג. הגדלת תכסית בנייה מירבית בשטח המסחרי.
ד. שינוי בקו הבניין המסחרי.
ה. תוספת שטחי הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע B

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5756חלק13, 59-602
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 13. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1288. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/06/2002
קבלת תכנית02/05/2002