הגדלת מס' יח"ד, קרית שמונה

תוכנית קש/ מק/ 1549

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מס' יח"ד, קרית שמונה
מספר: קש/ מק/ 1549
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מס' יח"ד במגרש ללא תוספת לסה"כ שטח עיקרי מותר, לפי סעיף 62א(א)8 לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןקרית שמונהקרית שמונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13145חלק75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3651תכנית מתאר -קרית שמונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601030/10/2006