הגדלת מס' יחידות דיור , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מס' יחידות דיור , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי מס' יחידות דיור .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי מס' יח"ד מותר ל- 16 יח"ד .
הצעת בינוי מפורטת למגרש .
קביעת הוראות בניה בהתאם לתכנית הבינוי .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק102
11183חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800230/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701117/09/2007