הגדלת מס' יחידות דיור, שינוי יעוד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 124/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מס' יחידות דיור, שינוי יעוד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 124/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הגדלת מספר יח"ד בשטח התכנית מ-5 ל-6.
ב.שינוי יעוד מגרש 2091 ממגורים א' חד-משפחתי
למגורים א' מיוחד דו-משפחתי.
ג.קביעת מבנים להריסה כתנאים להיתר.
ד.קביעת בינוי עקרוני בתחום התכנית.
ה.הגדלת שטחי הבניה העיקריים ליח"ד באזור מגורים א'
מיוחד מ-142.5 מ"ר ל-165 מ"ר.
ו.קביעת זכות מעבר ותנאים לרישום.
ז.קביעת הוראות והגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
רח' הדקל 54.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/09/1999.
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5442. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1998תאריך פרסום: 12/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4697. עמוד: 451. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה09/02/1998
קבלת תכנית02/12/1997