הגדלת מס' יחידות הדיור

תוכנית רח/ מק/ 550/ ב/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מס' יחידות הדיור
מספר: רח/ מק/ 550/ ב/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת מס' יחידות דיור.
2. הגדלת מס' הקומות.
3. שינוי קו בנין למרפסות.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת מס' הקומות מ 4 קומות ע"ע ל 6 קומות ע"ע+קומה שביעית חלקית+קומת קרקע מעל לקומת עמודים תחתונה.
2. הגדלת מס' יחידות דיור מ 8 יח"ד ל 14 יח"ד.
3. שינוי קו בנין למרפסות מ 5 מ' ל 3 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק1102
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/2009תאריך פרסום: 29/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5908. עמוד: 2078. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2008תאריך פרסום: 26/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5843. עמוד: 4511. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200802921/08/2008