הגדלת מפעל קיים "שניב" - אופקים

תוכנית 23/ בת/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הגדלת מפעל קיים "שניב" - אופקים
מספר: 23/ בת/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת איזור תעשיה קיים ע"י
שינויים בייעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
ו- מ.א. מרחבים
גוש: 100212 חלקה: 29
39558 (ארעי) (ארעי חלק מחלקה 1)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק1, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1997תאריך פרסום: 05/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4474. עמוד: 1148. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1996.
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1996תאריך פרסום: 20/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4450. עמוד: 283. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1996
קבלת תכנית25/04/1995