הגדלת צפיפות ,אחוזי בניה וקומות שדרות הגעתון 48 נהריה

תוכנית ג/ 20056

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת צפיפות ,אחוזי בניה וקומות שדרות הגעתון 48 נהריה
מספר: ג/ 20056
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בנין מגורים בן 20 יח"ד ב- 11 קומות ומרתף חניה.

עיקרי ההוראות:
הגדלת צפיפות,אחוזי בניה וקומות,הגדלת תכסית והקטנת קווי בנין צידים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18169חלק3776
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 955הרחבת שדרת הגעתון -נהריהכפיפות
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2012
קבלת תכנית22/12/2011