הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ברח' העליה 30, נהריה

תוכנית ג/ 18956

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ברח' העליה 30, נהריה
מספר: ג/ 18956
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בנין מגורים משותף 13 יח"ד ב - 6 קומות

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בנייה, צפיפות, הגדלת מספר יח"ד ל - 13, וקומה אחת, הגדלת תכסית והקטנת קווי בנין צידים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18167חלק1464
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6372. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4175. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2011
החלטה בדיון בולחוף29/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2010
קבלת תכנית15/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה