הגדלת צפיפות, אחוזי בניה ומספר קומות, נהריה

תוכנית ג/ 19088

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת צפיפות, אחוזי בניה ומספר קומות, נהריה
מספר: ג/ 19088
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בניין מגורים יוקרתי עם דירות מרווחות
התכנית מציע הגדלת אחוזי בניה הגדלת צפיפות, הגדלת מס' הקומות המותר והגדלת הגובה המותר.

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה, הגדלת צפיפות, הגדלת מספר הקומות המותר והגדלת הגובה המותר, הגדלת מס' יח"ד והגדלת תכסית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18169חלק52-5367
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות27/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6036. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית31/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/11/2010
קבלת תכנית30/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201101026/09/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100112/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה