הגדלת קווי בנין

תוכנית חש/ 21/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת קווי בנין
מספר: חש/ 21/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7952חלק42, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1971תאריך פרסום: 01/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1705. שנה עברית: התשלא .