הגדלת רפת לפיטום עגלים

בקשה ועדה מקומית שדמות דבורה 2007/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הגדלת רפת לפיטום עגלים
מספר: שדמות דבורה 2007/ 119
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת רפת לפיטום עגלים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורהשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200800223/06/2008