הגדלת שטח בניה למגרש A 556 רחוב רמלה 20 באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 115/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח בניה למגרש A 556 רחוב רמלה 20 באר שבע
מספר: 5/ 03/ 115/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש A 556 הנמצא ברחוב רמלה 20 ,שכונת נאות לון באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' A 556 המיועד לאזור מגורים א' חד-משפחתי עם קיר משותף מ- 40 ל- %65.
- ביטול זכויות בנייה במרתף.
- הגדלת שטח סככת החניה מ- 15 מ"ר ל- 18.5 מ"ר.
- שינוי בקווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא ברח' רמלה 20, באר שבע

קואורדינטה X 177610
קואורדינטה Y 572350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38402חלק1626
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 47הגדלת איזור מגורים ושינוי בקו בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4203. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/04/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2297. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/01/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/11/2007
קבלת תכנית28/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100101/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה