הגדלת שטח בניה מותר עקב חריגת בניה - שינוי לגב"מ 174, רמת ישי

תוכנית ג/ 11263

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח בניה מותר עקב חריגת בניה - שינוי לגב"מ 174, רמת ישי
מספר: ג/ 11263
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה מותר הוספת 7 מ"ר בנוסף למאושר עקב
חריגת בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק79, 103-104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1435. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/10/1999
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5449. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1999
קבלת תכנית22/04/1999