הגדלת שטח הבניה המותרים בקומה אחת+45 מ"ר מבני עזר. הגדלת ה-0.00 של הבניין.

תוכנית גז/ 19/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח הבניה המותרים בקומה אחת+45 מ"ר מבני עזר. הגדלת ה-0.00 של הבניין.
מספר: גז/ 19/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח הבניה מ- 120 מ"ר המותרים בקומה אחת ל- 167 מ"ר בקומה אחת (עקב מצב קיים) + 45 מ"ר מבני עזר.
סה"כ בשתי קומות 220 מ"ר, עפ"י תוכניות בתוקף גז/ במ/ 202 + גז/ במ/ 202 ב' .
2. הגבההת ה- 0.00 של הבניין מ- 80.50 ל- 81.72 עקב מצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4366חלק
4745חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 19/ 6מושב ישרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית21/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800806/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501221/06/2005