הגדלת שטח הבניה ושינוי בקווי בנין רח' דוד פנקס

תוכנית 5/ 03/ 117/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח הבניה ושינוי בקווי בנין רח' דוד פנקס
מספר: 5/ 03/ 117/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח הבניה לדירה אחת (דירת גן) מבית משותף
ושינוי בקווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רחוב דוד פנקס 9 - שכונה יא'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38105חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 117/ 32שכ' י"א שלב ב אזור תכנון 200 24 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית22/08/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004