הגדלת שטח המיועד למבני משק והגדלת התכנסית ,חנתון

תוכנית יז/ מק/ 10863/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח המיועד למבני משק והגדלת התכנסית ,חנתון
מספר: יז/ מק/ 10863/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים בין יעודים שונים ללא שינוי בסה"כ בשטחי כל יעוד ויעוד ע"פ איחוד וחלוקה בהסכמה.
- שינו בקו בנין מ- 5 ל- 3 - במתחם כמסומן בנספח הבינוי.
- שינוי בקווי בנין במתחמים B, A כמסומן בנספח הבינוי.
-- קו בנין 0 בין שני מבנים סמוכים - כמסומן בנספח הבינוי.
-- קו בנין 0 בין מגרש וושצ"פ - כמסומן בנספח בינוי
-- קו בנין 2 מ' בין מגרש מבונה לדרך [ שביל הולכי רגל] כמסומן בנספח הבינוי ,
--יישמר מרחק של 6 מ במבנים שכנים אך לא צמודים .
- שינוי גודל מגרש מינימלי ל- 250 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלחנתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17650חלק2-4, 7-8, 10, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10863הרחבה להסדרת שטחים לפיתוח קבוץ חנתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2838. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5873. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100826/06/2011