הגדלת שטח חלל הגג

תוכנית קא/ 364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח חלל הגג
מספר: קא/ 364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח הבנייה העיקרי לניצול חלל גג הרעפים בשטח של 25 מ"ר ליח"ד. סה"כ שטח עיקרי: 50 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונו

תיאור המיקום:
סמטה מרחוב דב הוז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6492חלק294
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 341מרתפים למגורים צמודי קרקעשינוי
תוכניתקא/ מק/ 67תיקון טכני ותוספת שטחי שירותשינוי
תוכניתתממ/ 185תכנית מס' תממ 185שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4444. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2005תאריך פרסום: 15/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1612. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2003
קבלת תכנית25/02/2003