הגדלת שטח חניה ושטח מחסן

תוכנית שד/ 1002/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח חניה ושטח מחסן
מספר: שד/ 1002/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הגדלת שטח חניה ושטח מחסן מהמותר בתב"ע.
2.התרת חניה בקו בניין צידי אחורי אפס.
3.התרת הגבהת גדר בחזית ובצידי המגרש.
4.ביטול סעיפים 16.1, 16.2, 16.3 בתכנית מפורטת
שד / מק / 1002 / 10 / א / 3.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: צור יגאל
נוף הרים 94, מגרש B 2451.
יזם פרטי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7365חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1494. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1099. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2001
קבלת תכנית10/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200202828/07/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201902/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002