הגדלת שטח כסוי קרקע , הוספת יח' דיור

תוכנית בר/ 51/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח כסוי קרקע , הוספת יח' דיור
מספר: בר/ 51/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח כסוי קרקע
הוספת יח' דיור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהנטעים

תיאור המיקום:
ישוב: נטעים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3643חלק
3736חלק
3737חלק
3738חלק
3739חלק
4069חלק
5270חלק
5271חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1990.
פרסום לאישור ברשומות28/01/1990תאריך פרסום: 28/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3737. עמוד: 1664. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1989
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1989.
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1988תאריך פרסום: 03/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3569. עמוד: 2737. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1987
קבלת תכנית12/11/1978