הגדלת שטח לאזור מגורים א' מגרש 5ב'

תוכנית 14/ 02/ 100/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח לאזור מגורים א' מגרש 5ב'
מספר: 14/ 02/ 100/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח לאזור מגורים א', מגרש 5ב', על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב עדעד 5ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/08/1997.
פרסום לאישור ברשומות04/05/1997תאריך פרסום: 04/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4518. עמוד: 3362. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1996.
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1996תאריך פרסום: 09/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4416. עמוד: 3551. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1993
קבלת תכנית05/05/1991