הגדלת שטח לאזור תעשיה

תוכנית ג/ 12005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח לאזור תעשיה
מספר: ג/ 12005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח לתעשיה, שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לתעשייה קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18579חלק77, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2834חלוקת מגרשים לתעשייה ומלאכה - תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 385. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים17/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2146. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה28/08/2000
קבלת תכנית09/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201005/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002