הגדלת שטח לבנייני ציבור ע"ח שטח מסחרי

תוכנית 7/ 02/ 172/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח לבנייני ציבור ע"ח שטח מסחרי
מספר: 7/ 02/ 172/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח לבנייני ציבור ע"י שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מיגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
גושים: 100052 בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100052חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 3765. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
החלטה בדיון בהפקדה08/03/1999
קבלת תכנית12/05/1998