הגדלת שטח לבנייני ציבור - שכונה ה' מגרש 97 - שגב שלום

תוכנית 7/ 03/ 461

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח לבנייני ציבור - שכונה ה' מגרש 97 - שגב שלום
מספר: 7/ 03/ 461
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור לחינוך להקמת גן ילדים שכונתי.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד ממגורים א' (מגרש 97) למבנים ומוסדות ציבור לחינוך למטרת הקמת גן ילדים.
2. קביעת שטחי הבניה המרביים לגן הילדים בתא שטח מס' 901 ל- 65% מתוכם 60% המהווים שטחים עיקריים.
3. קביעת התכליות והשימושים.
4. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
6. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום

תיאור המיקום:
מרכז שכונה ה'
קצה רחוב מס' 7
קואורדינטה Y 556450
קואורדינטה X 184350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39772חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 20"שגיב", שכונה ה'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2863. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5049. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
קבלת תכנית12/01/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה