הגדלת שטח לבנייני ציבור, מזרעה

תוכנית חא/ מק/ 2011/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח לבנייני ציבור, מזרעה
מספר: חא/ מק/ 2011/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמה לשטח לבניינ ציבור, מגורים ודרכים.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמה לשטח מבני ציבור, מגורים ודרך לפי סעיף 62 א(א)1.
ב. הגדלת שטחי ציבור לפי תכנית ג/ 2315 לפי סעיף 62 א (א)3.
ג. שינוי קו בניין הקבוע בתכנית למבני ציבור לפי סעיף 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1990. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012