הגדלת שטח למבני ציבור - בנין בית כנסת

תוכנית 22/ 03/ 102/ 128/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח למבני ציבור - בנין בית כנסת
מספר: 22/ 03/ 102/ 128/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטחים ציבוריים על ידי
איחוד וחלוקה, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 114/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'שינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים14/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3414. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו07/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2001תאריך פרסום: 01/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5028. עמוד: 308. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2001
קבלת תכנית15/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400507/06/2004