הגדלת שטח למבני ציבור, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח למבני ציבור, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח למבני ציבור

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד מגרשי מגורים בבעלות ממ"י לשטח למבני ציבור.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק39-43, 48-52, 117, 12253-61, 120
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200729/07/2002