הגדלת שטח למגורים על חשבון שטח ציבורי

תוכנית ג/ 12764

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח למגורים על חשבון שטח ציבורי
מספר: ג/ 12764
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א'.
שינוי יעוד חלק מחלקה 15,13 לפי הסכם בין המו"מ רמת ישי , הועדה וכונס הנכסים של קצ"א, ממבני ציבור למגורים א'.
שינוי יעוד ממבנה ציבור לש.צ.פ. בחלקה 14.
התווית המשך לדרך מס' 40 (עד חלקה 15).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק1-7, 10-16, 133-134
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 3299. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4095. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית10/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002