הגדלת שטח למגורים, בסמת טבעון

תוכנית גנ/ 12390

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח למגורים, בסמת טבעון
מספר: גנ/ 12390
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
הצעת דרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2005
קבלת תכנית19/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500909/11/2005