הגדלת שטח למגורים

תוכנית ג/ 12993

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח למגורים
מספר: ג/ 12993
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתווי ורוחב דרכים
הסדרת שטחים למבנה ציבור וש.צ.פ.

שינוי מאזור חקלאי למגורים "א", ש.צ.פ. ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק20-21, 236, 19, 22, 25-26, 41
17484חלק55, 60-62
17486חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/05/2002
קבלת תכנית07/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200801/05/2002