הגדלת שטח למגורים

תוכנית ג/ 13799

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח למגורים
מספר: ג/ 13799
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
2. קביעת התכליות המותרות.
3. קביעת הוראות בניה - קביעת מרווחי בניה,גובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
עראב אל זבידאת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2003
קבלת תכנית18/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600924/05/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400614/04/2004