הגדלת שטח מבנה ציבור , כפר כנא

תוכנית 8/ מע / מק/ 8588/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח מבנה ציבור , כפר כנא
מספר: 8/ מע / מק/ 8588/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת שטח ספורט כפר כנא - מערב.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לשטח ספורט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק26, 29-31, 34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 2736שנוי יעוד למגרש ספורט -כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11414אזור תעשיה כפר כנא, מתאר1שינוי