הגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון" - שלב ב'.

תוכנית שד/ 1000/ 18/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון" - שלב ב'.
מספר: שד/ 1000/ 18/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר - שלב ב'.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר -שלב ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנוה ירק

תיאור המיקום:
קריית המועצה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6822חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 1000/ 12נוה ירק - מתחם ציבורי.שינוי
תוכניתמשמ/ 100שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתשד/ מק/ 1000/ 13עדניםשינוי
תוכניתשד/ 60/ 1בטול ושינוי תוכניות מפורטות קיימות בשטח התכנית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2009
קבלת תכנית25/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900915/06/2009