הגדלת שטח נחלה מס' 59, מושב עופר

תוכנית חכ/ 156/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטח נחלה מס' 59, מושב עופר
מספר: חכ/ 156/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הגדל שטח האזור החקלאי בנחלה 59 ע"י צירוף שטחים גובלים המיועדים
ל"חקלאי שמחוץ לנחלה" ו- "שטח לבנייני ציבור" לתחום הנחלה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
במרכז מושב עופר, ממול למזכירות, מצידה המערבי של דרך
ההיקפית במרכז המושב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11796חלק6-7, 12-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/09/2004
קבלת תכנית01/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200701217/10/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500112/01/2005