הגדלת שטח עיקרי במגרש.

תוכנית מר/ 177/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטח עיקרי במגרש.
מספר: מר/ 177/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת 40 מ"ר שטח בניה עיקרי,במגרש מס' 3652, מ 180 מ"ר ל 220 מ"ר.
2. הגדלת תכסית מ 224 מ"ר ל 234 מ"ר, במגרש מס' 3652.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותצבעוני מכבים רעות

תיאור המיקום:
ישוב רעות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5297חלק335
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מד/ במ/ 177/ 4מכבים רעותשינוי
תוכניתמר/ מק/ 177/ 14מכביםשינוי
תוכניתמר/ מק/ 177/ 35ת. מתאר רעותשינוי
תוכניתמר/ 177/ 15להוסיף שטחים לבניה בקומת הקרקע באזור המגורים,לקבוע הוראות והגבלות בניה בתחומיםשינוי
תוכניתמר/ מק/ 177/ 74שכונת רעותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3909. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2008
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2399. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/03/2005
קבלת תכנית01/03/2005