הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 126, לבון

תוכנית גנ/ 18301

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 126, לבון
מספר: גנ/ 18301
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית להגדלת שטחי בניה במגרש מס' 126 ישוב לבון

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי הבניה המותרים במגרש מס' 126 מ - 250 מ"ר ל - 310.33 מ"ר (כולל שטחי שירות)
שינוי בקו בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3604. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3832. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/07/2009
קבלת תכנית16/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001524/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116315/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200902530/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה