הגדלת שטחי בניה ושנוי קו בנין, מצפה אביב

תוכנית גנ/ 17816

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחי בניה ושנוי קו בנין, מצפה אביב
מספר: גנ/ 17816
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה.
שינוי לקווי בנין.

עיקרי ההוראות:
תוספת שטחים עיקריים של 90 מ"ר
שינוי של קווי בניין בהתאם לקונטור המבנה הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19957חלק1454
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3451. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2010. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5473. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2009. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2008
קבלת תכנית03/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000112/01/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900114/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה