הגדלת שטחי בניה

תוכנית אל/ 195/ 1/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחי בניה
מספר: אל/ 195/ 1/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע E

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4058חלק109, 113, 115-117, 128, 137, 184-187
4062חלק17, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1/ אאלעד.שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ גשינוי הוראות תכנוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2001תאריך פרסום: 16/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5012. עמוד: 3821. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1853. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2000
קבלת תכנית26/08/1999