הגדלת שטחי שרות לפי הקיים,שינוי מרווח בניה מותר בין מחסן לבית מגורים לפי הקיים

תוכנית עח/ 43/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת שטחי שרות לפי הקיים,שינוי מרווח בניה מותר בין מחסן לבית מגורים לפי הקיים
מספר: עח/ 43/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטחי שרות מ- 65 מ"ר ל- 103 מ"ר לפי מצב קיים (בנוסף יותר 7ץ5 מ"ר עבור ממ"ד).
ב. שינוי מרווח בניה מותר בין מחסן (בנוי בנפרד) לבית המגורים מ- 3.0 מ' ל- 1.50 לפי מצב קיים.
ג. התרת אורך צלע מחסן לבניה בקו 0 עם שכן מ- 6.0 מ"א ל- 9.40 לפי מצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8414חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורתשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2006
קבלת תכנית20/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601318/07/2006