הגדלת שטחיי בניה למון גולדן טוליפ ים המלח

תוכנית 10/ 03/ 139/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחיי בניה למון גולדן טוליפ ים המלח
מספר: 10/ 03/ 139/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מנין שטחי הבניה העיקריים מ- 118% אחוזי בניה ל- 123% אחוזי בניה.
סה"כ עיקרי + שרות מ- 172% ל- 177%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
עין בוקק- אזור המלונות

גבולות התכנית:
ממערב: כביש מס' 90
מצפון: רצועת שצ"פ
מדרום: מגרש 3.4.0
ממזרח: כביש מס' 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100422חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 03/ 139/ 26הקטנת שטחי בניה למלון - עין בוקקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1875. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 5680. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
קבלת תכנית20/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600622/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה