הגדלת שטחים לצרכי ציבור - נהלל

תוכנית יז/ מק/ 17/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחים לצרכי ציבור - נהלל
מספר: יז/ מק/ 17/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-הגדלת אזור גני הילדים במושב.
-הסדרת דרך גישה וחנייה לאזור גני הילדים.

עיקרי ההוראות:
-הרחבת שטח שייעודו מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, על פי סעיף 62א(א).(א)3
-הרחבת דרך מאושרת, על פי סעיף 62 א (א)2.
-שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, על פי סעיף 62א(א)5.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק113, 115, 125-12673, 75, 127, 146
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהכפיפות
תוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/17שינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3897. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 766. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101428/11/2011