הגדלת שטחים עיקריים על חשבון שטחי שרות

תוכנית ג/ 12068

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת שטחים עיקריים על חשבון שטחי שרות
מספר: ג/ 12068
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18567חלק47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/10/2000
קבלת תכנית14/08/2000