הגדלת תחום הפיתוח של מושב בקוע.

תוכנית מי/ 510/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת תחום הפיתוח של מושב בקוע.
מספר: מי/ 510/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת תחום הפיתוח של מושב בקוע וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות בתחום ייעודי המקרקעין ע"פ התכנית.
ב. שינוי תכנית מפורטת מי/ 510 כמפורט להלן:
1. הוספת 92 מגרשי מגורים חדשים ע"י :
א. שינוי יעוד משטח חקלאי א' לשטח מגורים א' בהוספת 64 מגרשי מגורים חדשים.
ב. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח מגורים א' והוספת 28 מגרשי מגורים חדשים.
2. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח פרטי פתוח.
3. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח לספורט.
4. שינוי יעוד ממגרשים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א'.
5. התויית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקוע

תיאור המיקום:
מושב בקוע,
שטח בין קואורדינטות אורך 193/750 - 192/000
לבין קואורדינטות רוחב 636/750 - 683/000
כמסומן בקו כחול בתשריט.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4849חלק24, 45-48, 52-62
4851חלק65-6958-64, 70-71, 73-81
4852חלק1-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 510קביעת יעוד קרקע - מושב בקוע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 572. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו26/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2690. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2002
קבלת תכנית09/01/2002