הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי

תוכנית עח/ מק/ 10/ 6/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי
מספר: עח/ מק/ 10/ 6/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת תכסית הקרקע מ 150 מ"ר ל 188 מ"ר כולל שטחי שרות, לפי מצב קיים ובסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)5 לחוק.
ב. הקטנת קו בניין קדמי מ 5.0 מ' ל 4.88, לפי מצב קיים ובסמכות ועדה מקומת לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.
ג. הקטנת קו בניין צדדי צפוני מ 3.0 מ' ל 2.89 מ',לפי מצב קיים ובסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 10/ 5אביחילשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3530. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/02/2006תאריך פרסום: 19/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5496. עמוד: 1948. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200507227/02/2006