הגדלת תכסית מ- 42% ל- 55% , סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת תכסית מ- 42% ל- 55% , סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת תסית הבניה מ- 42% ל- 55% .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק156-157, 161
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי