הגדלת: מס' קומות, מס' יח"ד, אחוזי בניה,קביעת הוראות בניה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 209

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת: מס' קומות, מס' יח"ד, אחוזי בניה,קביעת הוראות בניה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 209
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת קומה וסה"כ 4 קומות במקום 3.
2. תוספת יח"ד וסה"כ 4 יח"ד במקום 3.
3. הגדלת אחוזי בניה ל- 40% לקומה במקום 30% וסה"כ 160% לכל הקומות במקום 90%.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7866חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 402. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/08/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4611. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/07/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/08/2005
קבלת תכנית24/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה