הגדרה סטטאטורית של 16 נחלות - בעבדון

תוכנית ג/ 18328

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרה סטטאטורית של 16 נחלות - בעבדון
מספר: ג/ 18328
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת 36 יחידות דיור (18 נחלות) ל-238 יחידות דיור מאושרות, סה"כ: 274 יחידות דיור בכל הישוב.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח בנייני משק וקרקע ללא יעוד למגורים בישוב כפרי, פרטי פתוח, מבני משק ודרך.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדוןעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק1
18601חלק2, 4-12, 14-181, 3, 13
18602חלק15-16, 19, 21, 26
18676חלק2-3, 45-46
18682חלק1-28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1525. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2010
קבלת תכנית12/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100411/04/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120729/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000227/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה