הגדרת אזור למגורים

תוכנית 5/ 02/ 102/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת אזור למגורים
מספר: 5/ 02/ 102/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות עפ"י סעיף 63 לחוק לרבות בענינים שלהן. 1. צרכי פיתוחה של העיר באר שבע - אזור שכונת נוה נוי. 2. קביעת שימושי קרקע, הבטחת מכסות קרקע לצרכים וליעדים השונים, וקביעת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38004חלק43
38007חלק1-3
38008חלק14, 36-69, 85, 88-92, 94-103, 105-107
38009חלק2-4
38011חלק1-3, 7
38017חלק1-207
38019חלק1-3
38032חלק1
38033חלק97
38036חלק2-4, 6
38037חלק1
38038חלק1-2
38047חלק2-3, 5-6
38052חלק1-2
38053חלק1-5
38054חלק1-5
38059חלק1-3
38199חלק4-74
38200חלק5-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית07/05/1980